Курс 1 BTC: 2271931.55 грн / 2573182.14 грн

Користувача угода


Ця угода визначає умови, на яких сервіс «BitCoin24» надається у користування фізичним особам. Перед використанням цього сервісу особа зобов`язана повністю прочитати і погодитися з наведеним нижче. У разі відмови від прочитання чи незгоди з вмістом - обслуговування особі не надається.

Сторонами цієї угоди є «BitCoin24» (далі «Сервіс ») та фізична особа, яка використовує Сервіс (далі «Користувач »).

1. Використовувані терміни

1.1. «bitcoin24» — сервіс надання доступу до Bitcoin. Можливості Сервісу надаються Користувачеві за допомогою захищеного Інтернет-сайту bitcoin24.com.ua;

1.2. Користувач — фізична особа, яка використовує Можливості Сервісу. Іншим особам використання Сервісу забороняється;

1.3. Електронна валюта — система ліквідних зобов`язань та способів їх передачі між розробниками системи та /чи користувачами. Ці зобов`язання мають виключно цифровий (інформаційний) вираз;

1.4. Bitcoin — електронна одиниця обліку, що зберігається в децентралізованій, публічній базі даних blockchain, що володіє властивістю безповоротності та непідробленості транзакцій;

1.5. Платіжна система — програмно-аппартний комплекс, розроблений третьою стороною і що є механізмом реалізації обліку фінансових чи інших зобов`язань та організацією взаєморозрахунків між користувачами;

1.6. Можливості Сервісу — здійснення операції перекладу Bitcoin, а також інші можливості роботи з Bitcoin, інформація про які розміщена на сторінках сайту Сервісу;

1.7. Платіж (транзакція) — процедура зміни власника електронної валюти, bitcoin або іншої валюти;

2. Вступ

2.1. Ця Угода регламентує відносини між Користувачем та Сервісом щодо отримання Користувачем можливості використовувати Bitcoin за допомогою Сервісу;

2.2. Ця угода не скасовує чинного законодавства країн реєстрації та місцезнаходження Сервісу та Користувача та /або договірних відносин між Користувачем та Платіжними системами. Якщо згідно з чинним законодавством або іншими зобов`язаннями Користувач не має права користуватися Можливостями Сервісу, то використання Сервісу заборонено;

2.3. Сервіс гарантує та забезпечує конфіденційність інформації про Користувача та його операції. Сервіс може надавати персональну інформацію на вимогу уповноважених державних органів та /або представників Платіжних систем, але за обов`язкового дотримання законних підстав;

3. Предмет згоди

3.1. Предметом цієї угоди є зобов`язання Сервісу зберігати, забезпечувати введення, виведення, отримання та відшкодування Bitcoin, що належать Користувачеві, за дорученням Користувача;

3.2. Сервіс не бере на себе зобов`язання перевірки правомірності володіння Користувачем Електронними валютами, bitcoin та /або фінансовими коштами та не здійснює нагляд за операціями Користувача у Платіжних системах;

3.3. Платіжні системи та /або фінансові установи несуть виняткову відповідальність за кошти, доручені ним Користувачем. Сервіс не може бути стороною в угоді між Платіжною системою та /або фінансовою установою та Користувачем і не несе відповідальності за протиправне використання можливостей Платіжної системи Користувачем, а також за зловживання Користувачем функціональністю Платіжної системи. Взаємні права та обов`язки Користувача та Платіжної системи та /чи фінансової установи регулюються відповідними договорами;

3.4. Будь-яка завершена операція з електронної валюти, і навіть інша операція, запропонована Сервісом Користувачеві, вважається неповоротною, тобто. тієї, яка не може бути скасована (Користувач отримує належні йому кошти за акцептованими умовами);

3.5. Сервіс має право призупинити або скасувати операцію, що виконується, якщо отримає достовірну інформацію про неправомірне володіння Користувачем електронними валютами або фінансовими коштами та /або іншу інформацію, яка унеможливлює користування Сервісом;

3.6. Сервіс має право призупинити або скасувати операцію, що виконується, якщо Користувач порушує умови цієї Угоди;

3.7. Сервіс має право скасувати операцію, що виконується, і повернути внесені Користувачем електронні валюти та /чи фінансові кошти без пояснення причин;

3.8. Користувач погоджується:

- виключити будь-які дії чи допомога до дій у: незаконній торгівлі, проведенні фінансових махінацій, використанні Сервісу для створення та розповсюдження фінансових пірамід, фінансування тероризму, вчинення інших незаконних дій;

- не здійснювати дії, які можуть завдати прямої або непрямої шкоди боротьбі з відмиванням та легалізацією коштів, отриманих незаконним шляхом;

- не використовувати Bitcoin як платіжний засіб на території України;

3.9. Сервіс погоджується в рамках чинного законодавства вживати всіх дій для запобігання: незаконній торгівлі, фінансових махінаціях, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, інших дій, що порушують законодавство. Також:

- у межах чинного законодавства та взятих на себе цією Угодою зобов`язань надавати допомогу правоохоронним органам у розшуку та упійманні злочинців, які використовують Можливості Сервісу;

- покращувати Сервіс для запобігання використанню Сервісу у незаконній діяльності;

4. Можливості Сервісу

4.1. Сервіс забезпечує збереження Bitcoin, які Користувач довірив Сервісу для зберігання;

4.2. Сервіс забезпечує Можливість для Користувача заводити особистий Bitcoin-гаманець, відправляти та отримувати на нього Bitcoin у обсягах, довірених Користувачем Сервісу;

4.3. Сервіс забезпечує ідентифікацію Користувача - як особи, яка має доступ до електронної пошти Користувача та мобільного телефонного номера (що має можливість приймати SMS-повідомлення), які Користувач вказав при своїй реєстрації на сайті;

5. Фінансові умови

5.1. Сервіс здійснює передачу прав власності на Bitcoin Користувачеві та приймання прав власності на Bitcoin від Користувача згідно з тарифами, вказаними на сайті Сервісу;

5.2. Інші тарифи та умови визначаються керівництвом Сервісу та публікуються на головній та внутрішніх сторінках сайту Сервісу;

5.3. Керівництво Сервісу має право змінювати тарифи Сервісу без додаткових повідомлень;

6. Оподаткування

6.1. Сервіс не є податковим агентом для Користувача та не повідомляє Користувача про його податкові зобов`язання. Користувач самостійно сплачує будь-які податки, які вимагаються податковим законодавством за місцем його проживання;

6.2. У разі, якщо державні органи законно вимагають від Сервісу сплати податків Користувача або покриття заборгованості, що виникла внаслідок відмови Користувача сплачувати податки, Користувач погоджується відшкодувати Сервісу всі витрати, що понесені у зв`язку з цим;

7. Гарантії та відповідальність сторін

7.1. Сервіс надається на умовах «as is» - так, як описано на сторінках сайту Сервісу;

7.2. Сервіс гарантує виконання зобов`язань перед Користувачем у межах сум, довірених Користувачем Сервісу для здійснення операції;

7.3. Сервіс зобов`язується підтримувати, але не гарантує свою цілодобову та щоденну (24 /7) доступність. Сервіс не несе відповідальності за збитки, неотриманий прибуток та інші витрати Користувача, що виникли внаслідок неможливості отримання доступу до сайту Сервісу;

7.4. Сервіс не несе відповідальності за збитки, неотриманий прибуток та інші витрати Користувача, які стали результатом затримок, помилок або збоїв у проведенні банківських платежів або електронних переказів;

7.5. Користувач гарантує, що є власником чи має право на розпорядження коштами, якими він користується у своїх транзакціях;

7.6. Користувач зобов`язується не фальшувати комунікаційні потоки, пов`язані з функціонуванням Сервісу;

7.7. Користувач визнає, що вміст сайту Сервісу підпадає під захист законодавства про охорону права інтелектуальної власності та авторського права;

8. Форс мажор

8.1. Ні Користувач, ні Сервіс не несуть відповідальності один перед одним за затримки або невиконання своїх зобов`язань внаслідок обставин непереборної сили, включаючи стихійні лиха, пожежу, повінь, терористичні акти, зміну влади, а також непрацездатність Платіжних систем, систем енергопостачання, мереж зв`язку, служб доставки SMS або постачальників Інтернет-послуг.